NOTAX
EN PL

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 509 147 167

+48 501 692 508

Kontakt

NO TAX SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pstrowskiego 38A

10-602 Olsztyn

NIP 739-394-20-90

Anita Stackiewicz dyrektor biura - główna księgowa,

tel. 501 692 508, 517 700 204

email:

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2  RODO[1] informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest:

NO TAX SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przyul. Pstrowskiego 38A,

10-602 Olsztyn,
NIP 7393942090, REGON
386501148.

tel. +48 509 147 167, email:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. umożliwienia skorzystania ze świadczonych przez podmiot usług.
  2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.
  4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
  7. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. W siedzibie firmy uzyskać można wykaz podmiotów przetwarzających, którym w określonych przypadkach administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją celu, dla którego zostały zebrane.
  8. Funkcję inspektora ochrony danych pełni:

inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

 

Tomasz Trzciałkowski

infolinia +48511793443
https://idpo.pl/notax/
email:

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Formularz kontaktowy

Wyślij kopię na mój adres e-mail
Przepisz kod z obrazka:

Sprawdź jak dojechać do NO TAX Sp. z o. o.