NOTAX
EN PL

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 509 147 167

+48 501 692 508

Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • doradztwa finansowego i gospodarczego
 • oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów
Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji  VAT i obliczanie podatku
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji  VAT i obliczanie podatku
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
W ramach obsługi kadrowo-płacowej:
 • sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilno-prawne
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
W ramach doradztwa gospodarczego pomagamy naszym klientom w:
 • sporządzaniu umów spółek, uchwał, wniosków, kontraktów
 • łączeniu, likwidacji i przekształcaniu spółek
 • rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
W zakres doradztwa finansowego wchodzi:
 • wybór najlepszych źródeł finansowania takich jak: kredyt, leasing
 • biznesplany
 • analizy finansowe